pátek 23. dubna 2010

Jaro u rybníka

Dnes je tu několik snímečků pořízených u chotělského rybníka. Podařilo se mi vyfotit volavku bílou. Na území České republiky se objevuje vzácně. Dle vyhlášky 395/1992 Sb. jde v současné době v Česku o kriticky ohrožený a přísně chráněný druh.

středa 21. dubna 2010

ZOO Plzeň s botanickou zahradou a DynoPark

Plzeňská ZOO je druhá nejstarší ZOO v ČR (zal. r. 1926) a jako jediná v ČR je přímo spojena s botanickou zahradou. Najdeme zde poutavé expozice s mnoha toky, jezírky a rozsáhlými přírodními výběhy.
ZOO se specializuje na ohrožená a méně obvyklá zvířata. 70% z 1150 chovaných druhů nenajdeme v žádné jiné ZOO v ČR ani na Slovensku.
Nachází se zde největší lesní výběh medvědů hnědých v ČR o rozloze 1 ha.
ZOO chová více než 20 druhů opic, které již neznají pobyt za mřížemi. Většina žije na volných ostrovech se vzrostlými stromy, šelmy (lvi, tygři, medvědi, vlci) v rozsáhlých otevřených výbězích.
Raritou jsou největší ještěři na světě - varani komodští.
Zajímavostí je i vesnický statek 19. stol. Lüftnerka s domácími druhy zvířat a zemědělskými exponáty. Statek zahrnuje funkční kovárnu, byt sedláka nebo staročeskou hospůdku.
ZOO je důsledně členěna podle zoogeografických oblastí. Ve výbězích s rostlinným porostem typickým pro danou oblast žije spolu většinou více druhů zvířat, jako je tomu i ve volné přírodě.
Botanická zahrada splynula svými expozicemi se ZOO. Netvoří ji už pouze arboretum s rozáriem, ale také vřesoviště, novozélanské expozice, sukulentní skleník, užitkové rostliny Severní Ameriky nebo ukázky rostlin tundry a tajgy. Unikátem je např. pozůstatek z třetihor, rostlina žijící pouze v namibské poušti, tajemná Welwitschia mirabilis. Jde o nahosemennou dvoudomou rostlinu, která stráví většinu života pouze se dvěma listy, plazícími se po písku a která se může dožít až 3 000 let.
DinoPark - v unikátním zábavním parku se přeneseme o miliony let zpět, do druhohor. Jsou zde umístěny statické i pohyblivé a ozvučené modely dinosaurů. Součástí je i jedinečné 3D kino s panormatickou projekcí.
V horní části areálu vznikla v r. 2004 jedinečná japonská zahrada Šówa-en.

sobota 17. dubna 2010

Jaro 2010

     Na vycházce kolem rybníka u Chotělic a v Chotělicích. K vidění je tam ledacos.
     Hnízdo s vajíčky na snímku č. 38 patří lysce černé.
     Na snímcích č. 39 a 40 jsou kvetoucí větvičky modřinu opadavého. Kvete v dubnu a květnu pohlavně rozlišenými šišticemi. Samčí jsou tvořeny žlutými tyčinkami a po odkvětu opadávají, samičí červenými semennými šupinami, které se po oplození mění na šišky - hnědnou a dřevnatějí. Na každé šupině se tvoří dvě ořídlená semena, která dozrávají ještě téhož roku. Šišky jsou nerozpadavé a opadávají až 2 - 3 roky po vysemenění.


Chyše

Chyše je městečko na Karlovarsku a my jsme se sem vydali na prohlídku krásného zámku.

U přístupové cesty k zámku jsou umístěny sochy svatých z dílny M. B. Brauna a busta spisovatele K. Čapka. Čapek zde r. 1917 působil několik měsíců jako domácí učetel.

Určitý čas zde také pobývala současná mladá houslová virtuoska Gabriela Deméterová na pozvání současných majitelů zámku, manželů Lažanských. Právě oni opravili (a dál opravují) zámek do současné podoby.

K zámku patří také zámecký pivovar, kde se přímo před zraky hostů a podle starodávného receptu vaří vynikající chyšské pivo. Zámek obklopuje rozsáhlý park. V těsném sousedství zámku je Klášter obutých karmelitánů s farním kostelem Jména Panny Marie. A na vrchu Špičáku je už z dálky vidět farní kostel Zvěstování Panny Marie.
Více foto zde .

Muzeum Šustalova vila Kopřivnice

Kdo by neznal tatrovácké muzeum v Kopřivnici. Ale my se podíváme do jiného muzea. Do Lašského muzea. Do Šustalovy vily.
Vila byla postavena r. 1889 pro Josefa Šustala, jednoho ze synů zakladatele kočárové výroby v Kopřivnici. Úvodní expozice je věnována výrobkům keramické továrny na hliněné zboží Ignáce Rašky. Další část expozice pak malíři a ilustrátorovi Zd. Burianovi. A v 1. patře prohlídka pokračuje kovovými figurkami Fr. Rajnocha vytvořenými pomocí autogenního hořáku.

ZOO Lešná u Zlína

ZOO Lešná - ZOO nedaleko Zlína je nejnavštěvovanější ZOO na Moravě a patří k nejkrásnějším místům Moravy. Jsou zde k vidění zvířata všech kontinentů, která zde žijí ve zdařilých napodobeninách jejich původního prostředí. Některé výběhy a voliéry jsou volně průchozí. V celém areálu jsou rozmístěny automaty s potravou pro zvířata, takže návštěvníci je mohou krmit vhodnou potravou. Součástí ZOO je nádherný zámek a rozsáhlý, 200 let starý anglický park se vzácnými dřevinami.

pátek 16. dubna 2010

Plasy

Perla barokní architektury - areál bývalého cisterciáckého kláštera se nachází v údolí řeky Střely, 25 km od Plzně. Byl založen r. 1144. Současnou monumentální podobu získal přestavbou v letech 1661 - 1740. Nejunikátnější částí kláštera je budova konventu. Tato velkolepá, architektonicky mimořádně hodnotná stavba byla vybudována podle plánu J. Santiniho a K. I. Dientzenhofera. Kromě mimořádných uměleckých kvalit je obdivuhodné zejména technicky dokonalé řešení základů mohutné stavby v bažinaté půdě. Celý konvent je postaven na dubových pilotách, na kterých je položen rošt z dubových trámů. Unikátní větrací a především přetlakový vodní systém udržuje dubovou konstrukci neustále pod vodou, aby byla zachována její pevnost a stabilita. Za povšimnutí stojí expozice lékarenství i jedinečné barokní "splachovací" záchodky. Ve věži sýpky zase unikátní funkční barokní hodinový stroj z r. 1686. A v kostele Nanebevzetí Panny Marie skvostné raně barokní varhany.


Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...