neděle 30. srpna 2015

Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Po zámku v Častolovicích jsme navštívili další krásný zámek. Zámek, který z ruin vykřesali manželé Kučerovi.
Zámek Nové Hrady je rokoková stavba vybudovaná v letech 1774-1777 hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré ve stylu francouzských letních sídel podle stavebního návrhu Josefa Jägra. Pro svoji architektonickou jedinečnost a umístění v uměle vybudovaném přírodním areálu býval celý zámecký komplex nazýván "Malý Schönbrunn" nebo "České Versailles". Ucelený rokokový areál obsahoval vstupní bránu a francouzskou zahradu se správními budovami, špýchar a anglický park s pískovcovou Křížovou cestou (1767), vedoucí k pozůstatkům původního gotického hradu. Po roce 1989 byl zámek vrácen v restituci vnukům původního majitele - textilního továrníka Josefa Bartoně z Nového Města n. Metují, kteří jej nabídli k prodeji. V roce 1997 zámek zakoupili Petr a Magda Kučerovi z Prahy.
Takto vypadal zámek v r. 1990 (snímeček jsem si vypůjčila z netu)

A toto je současná podoba.

Pohled z balkónu

Na předním nádvoří se nachází restaurace, kavárna a galerie.
Jídelna, kterou běžně využívá rodina Kučerových. Z přilehlé kuchyně voněl chystaný oběd.

Součástí zámeckého parku je přírodní barokní divadlo

a labyrint.

V zámecké oranžérii je umístěna galerie klobouků a v bývalém barokním špýcharu První české muzeum cyklistiky.


Nechybí obora pro jelení a dančí zvěř.

Více info o zámku najdete ZDE a další snímečky ZDE, ZDE či ZDE.

Přeji vám pěkný a pohodový zbytek prázdnin a úspěšný vstup do nového školního roku.Úžasný

pondělí 24. srpna 2015

Častolovice

Na počátku minulého týdne konečně zapršelo. Předpokládaly jsme, že ve skalách bude mokro a kluzko, proto jsme zvolily jako cíl našeho "holčičího" výletu zámek Častolovice (majitelka: Franziska Diana Phipps Sternbergová).
Dějiný zámku sahají až do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz. Jejim nejvýznamnějším majitelem byl Jiří z Poděbrad. V letech 1588 - 1615 byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Z té doby pocházejí výjevy z Liviových římských dějin, které zdobí nádvorní fasádu.
V r. 1694 zakoupili Častolovice Šterberkové a zůstali zde až do r. 1948, kdy zámek přešel do majetku státu. V r. 1992 byl vrácen, sbírky byly doplněny a od té doby je zpřístupněn veřejnosti.

Pokoje zámecké expozice jsou zařízeny v různých stylech a připomínají dřívější zámecký život. Šternberkové shromáždili rozsáhlou sbírku obrazů, jejichž významnou součást tvoří vedle maleb Škrétových, Teniersových, Schonfeldových atd., série portrétů českých králů a významných představitelů šternberského rodu.
Rytířský sál, jeden z největších v ČR (300 m2), korunuje malovaný renesanční strop se scénami ze Starého zákona. V kapli, která s ním sousedí, se zachoval oltář z r. 1601. ....... V zámeckých interiérech se nesmělo fotografovat, a to ani za poplatek. Snímeček rytířského sálu jsem si vypůjčila z netu.

V anglickém parku s rybníkem, alejí a dalekými průhledy je obora s bílými daňky a další lesní zvěří,

růžová a vodní zahrada a zámecký zvěřinec (minizoo).

Více informací a snímečků najdete ZDE.

Přeji vám pěkný a pohodový zbytek prázdnin.Úžasný

pátek 21. srpna 2015

Skalní labyrint Kalich - Chléviště

Ani já, ani moje rodina nejsme příznivci vyvalování se u vody. Kde ale přečkat horké dny letošního léta? Spojili jsme příjemné s užitečným a osvěžení jsme hledali ve zdech hradů, ve skalách či v jeskyních. Tentokrát ve skalních labyrintech Kalich a Chléviště nedaleko Besedic u Malé Skály v Českém ráji. Stovky nízkých věží a balvanů jsou odděleny labyrintem průchodů a jeskyní.
V dobách náboženského pronásledování se zde ukrývali Čeští bratři, jejichž znakem byl kalich. Skupina skal, uvnitř které se nachází modlitebna s vytesaným kalichem, citáty z Komenského a Kralické bible, nese pojmenování Kalich.

Hlavní bludiště se Slují exulanta Václava Sadovského ze Sloupna se jmenuje Chléviště.

Přihnal se déšť a bouřka a my museli naše putování ukončit, aniž bychom se pokochali výhledy z nedalekých vyhlídek. Ale zažít bouřku ve skalách, ukriti ve skalní sluji, to je skutečný adrenalin!
A na závěr mapky labyrintů


Přeji vám krásný a pohodový letní víkend.Úžasný

pondělí 17. srpna 2015

Novobydžovský židovský hřbitov

Tento víkend se v Novém Bydžově konala tradiční Svatovavřinecká pouť. Náměstí a přilehlé ulice byly plné pouťových atrakcí a stánkařů, konaly se různé doprovodné akce (výstavy kytiček, kaktusů, zvířátek, prací dětí ze ZUŠ, rukodělných prací, hasičské a vojenské techniky, různá hudební vystoupení, ohňstroj, lety vrtulníkem, ....). Byly otevřeny prostory, kam se běžně návštěvník nepodívá. Jedním takovým místem byl starý židovský hřbitov.

Byl založen v r. 1520 a patří po pražském a kolínském hřbitově k nejstarším v Čechách. Od založení až do r. 1885 zde byli pohřbívání nejen místní Židé, ale i další z blízkého i vzdálenějšího okolí. Na ploše přes půl hektaru napočítáme více než 1.480 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází v převodu na křesťanský letopočet z r. 1577. Početně převažují pískovcové náhrobky ze 2. pol. 17. a 18. stol. Plasticky vystupující hebrejské nápisy doplňují různé ozdoby s architektonickými prvky a typické symboly. Např. žehnající ruce - kněžský rod Kohenů,

konvice - kmen Levi.

Že hřbitovem prochází jakýsi příkop, údolíčko (patrné na prvním snímečku) není také náhoda, ale další ze židovských symbolů.
Od konce 18. stol. už převažují náhrobky s dvojjazyčnými nápisy (v němčině a hebrejštině) s vrývaným písmem. Objevují se tu i náhrobky s klasicistními a novogotickými prvky, různé obelisky, některé ještě z pískovce, jiné z leštěné žuly. Je tu několik honosných tumb se dvěma stélami.
(čerpáno z malého tištěného průvodce)

Židovská čtvrť dvakrát vyhořela- Židé se začali v Novém Bydžově usazovat od počátku 16. století.
- V roce 1520 založili hřbitov, po pražském a kolínském třetí nejstarší v Čechách.
- V roce 1550 byla postavena první synagoga.
- Vzniklá židovská čtvrť musela být v 17. století ohrazena a proměnila se v ghetto.
- V roce 1718 byla celá čtvrť zničena požárem. Rozsáhlé spáleniště bylo opět zastaveno dřevěnými domy a zděnou synagogou.
- Další velký požár v roce 1901 znamenal konec této části Bydžova. Téměř vše vyhořelo a z židovské čtvrti zbyla jen synagoga.
- Komunita dosáhla největšího počtu v první polovině 18. století. V malých místnostech roubenek se tehdy tísnilo i přes 400 osob.
- Ve větší míře začali Židé odcházet z města koncem 18. století.
- Tragické osudy čekaly skupinu židovského obyvatelstva za nacistické okupace. Z transportu vypraveného 10. června 1942 se ze 76 Židů vrátili pouze 3.
(Z webu Městského muzea NB)
Zdroj: http://jicinsky.denik.cz/kultura_region/co-delali-zide-v-bydzove-to-zmapuje-nova-publikace-mesta-20140320-v9ai.html

Škoda, že nejzajímavější náhrobky nebyly označené nebo jejich podoba vyfotografovaná na malém tištěném průvodci, který každý návštěvník hřbitova obdržel.

Přeji vám krásné a pohodové prázdninové dníky.Úžasný

sobota 8. srpna 2015

Hrad Valečov, Valečovské a Drábské světničky

Z Mnichova Hradiště jsme se přesunuly do obce Boseň (cca 5 km), na parkoviště pod skalní hrad Valečov.
Jde o zajímavý skalní hrad, jehož podoba byla silně ovlivněna pískovcovými skalami, v nichž byl částečně vytesán a z části vystavěn. První písemná zmínka o jeho majitelích je z let 1316 - 1318, z doby šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Rotštejna - jednou z větví rodu Valdštějnů.
Prvními majiteli byli Valečovští z Valečova. Nejvýznamnějším držitelem valečovského majetku byl Vaněk Valečovský z Kněžmosta. Jako přívrženec Jiřího z Poděbrad byl jmenován purkmistrem na Starém Městě pražském a v roce 1452 se stal podkomořím královských měst. Díky této významné funkci si mohl dovolit náročnou opravu hradu i vybudování nového paláce na Valečově. I tato kamenná stavba se musela zcela přizpůsobit tvaru temene kolmého útesu. Všechny dřevěné stavby byly odstraněny. Později se na hradě vystřídalo více majitelů, panství se dokonce dělilo. Na konci 17. století byl celý majetek připojen k panství Mnichovo Hradiště a jeho sláva zcela zapadla. Hrad sice ještě sloužil jako obydlí úředníků, ale v polovině 18. století byl již ponechán svému osudu. Jeho trosky byly útočištěm chudiny, kamenné světničky byly obývány ještě na počátku 20. století.


Více snímečků najdete ZDE

V blízkosti hradu najedme neprávem opomíjené Valečovské světničky byty). Pravděpodobně je zde nechali vybudovat ve středověku majitelé hradu Valečov. Buď jako obydlí pro strážné a služebnictvo, nebo jako nouzový úkryt pro případ přepadení. Byty byly vytesány v pískovcových skalách. Podlahy byly pokryté prkny, okna byla zasklená. Dveře byly rozměrově přizpůsobeny skalám. Ve většině bytů nebyl žádný nábytek. Děti skaláků, jak se obyvatelům skalních bytů říkalo, chodily do školy jen když nemusely hlídat domácí dobytek, nebo nemusely pracovat s rodiči na poli. Skaláci zde i přesto žili klidným a šťastným životem až do 5. 10. 1892, kdy byli násilně úředním nařízením vystěhováni pod záminkou šíření epidemie cholery a světničky byly zdemolovány.Zajímavé povídání a pěkné snímečky najdete ZDE.

Prošmejdily jsme bytečky, a i když čas už pokročil, rozhodly jsme se dojít ještě k Drábským světničkám. Šly jsme po červené turistické značce a zároveň po dětské naučné stezce Příhrazskými skalami. Na jednotlivých zastaveních NS jsme si nezapomněly prověřit naše znalosti. A věřete, bylo to zajímavé. Můžete se sami vyzkoušet u jedno zastavení:

Cestou k Drábskám světničkám jsme měly v plánu prohlídku hradiště Klamorna, ale čas nás docela tlačil, takže jsme k hradišti nezašly. Ale pokud máte chuť a zájem, jukněte na tento odkaz. Najdete tu zajímavé povídání a mnoho snímečků.
Kdykoliv to po cestě šlo, kochaly jsme se pěknými a dalekými výhledy.

Už se šeřilo, když jsme se dodrápaly k Drábským světničkám. Rozhodně jsme ale nelitovaly, že jsme sem došly.
Drábské světničky - zbytky skalního hradu vytesaného ve skále na pískovcové hraně plošiny Mužský. Místo bylo osídleno již ve 13. stol., začátkem 15. stol. zde byl založen hrad. Do skalních bloků bylo vytesáno asi 30 místností pospojovaných dřevěnými můstky a žebříky. Místnosti sloužily jako zásobárny, lidé žili v dřevěných obydlích. Kolem r. 1430 byl hrad rozšířen husity, kteří potřebovali kontrolovat cestu údolím Jizery. Po bitvě u Lipan byl hrad opuštěn. Během třicetileté války se sem uchylovali obyvatelé okolních vsí a v době 2. světové války ve světničkách přebývali partyzáni z řad horolezců. Výška skal dosahuje až 141 m.Výhled ze skalního bloku


Zajímavé povídání a mnoho snímečků najdete ZDE, virtuální prohlídku ZDE.


Úmorná vedra, která v těchto dnech panují, začínají být už docela únavná! V práci máme téměř 40°C. Opatrujte se!
Přeji vám pěkný zbytek víkendu.Úžasný

úterý 4. srpna 2015

Zámek Mnichovo Hradiště

V sobotu jsme si opět udělaly "holčičí výlet". Tentokrát nás zajímal zámek Mnichovo Hradiště.
Původně renesanční zámek, postavený významným českým šlechticem Václavem Budovcem z Budova, po Bílé hoře přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna a jeho rodu. Na přelomu 17. a 18. století za Arnošta Josefa z Valdštejna byl přestavěn do nynější barokní podoby a stal se součástí barokního areálu s konírnami, jízdárnou, salou terrenou s francouzským parkem. K zámku patří i komplex kapucínského kláštera, kostela a kaple sv. Anny, který byl rovněž postaven na přelomu 17. a 18. století, a anglický park.

Sala terrena

Kaple sv. Anny s hrobkou Albrechta z Valdštejna. Před kostelem je patrný úplně vyprahlý trávník!Zamračený

Bohužel nemám ani jeden snímeček interiéru. V zámku mají docela přísná pravidla.
Více informací o zámku a další foto najdete ZDE.

Přeji vám krásný letní týden. Opatrujte se v těchto tropických dnech!

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...