středa 15. dubna 2015

Podél Javorky

Nedávno se v okolí řeky Cidliny a Javorky objevily cedule upozorňující na evropsky významnou lokalitu. Pátrala jsem, co je předmětem ochrany a zjistila jsem, že se zde vyskytuje velevrub tupý.
Velevrub tupý = druh sladkovodního mekkýše. Živí se filtrováním vody - planktonem. Je odděleného pohlaví a samice v létě vypouští do vody velké množství glochidií, které parazitují na žábrech ryb. Má dvě lastury tvořené z chitinu, vápence a perleťoviny. Lastury jsou poměrně krátké, eliptické nebo vejčité (délka lastury: 50-70 mm). Pohybuje se pomocí svalnaté nohy. Smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami. Vyskytuje se v potocích i velkých řekách, kde žije často spolu s perlorodkou. Ve vodě se z části zahrabává do písku nebo bahna. Vyžaduje čistou vodu s trvalým prouděním, je velmi citlivý na znečištění vody, dusíkaté látky a chemikálie. Jsou to indikátory čistoty vody. Jedná se o ohrožený druh.

A také modrásek bahenní - poměrně drobný motýl s rozpětím křídel 35 až 37 mm. Životním prostorem jsou hlavně vlhké louky a pastvinys kolísající hladinou podzemní vody,které jsou extenzivně využívané a bývají zpravidla jednou ročně koseny. Vyskytuje se také při okrajích vodních nádržía na březích říčních toků i vlhkých příkopů podél cest. Vybírá si poměrně teplejší místa, která prospívají bylině krvavci totenu, živné rostlině motýla i jeho housenek. V blízkosti těchto rostlin však musí být i suchá kyprá půda, kde mohou být zbudována hostitelská mraveniště.Dospělci žijí v období července a srpna jen několik málo dnů, během kterých se musí spářit a naklást vajíčka. Je to v období, kdy je rozkvetlý krvavec toten, ze kterého sají nektar a do jehož květů kladou vajíčka.

Podél Javorky se s Filipem rádi procházíme. Nabízím pár snímečků z naší nedělní vycházky.

Voda obnažuje kořeny stromů rostoucích podél toku.

Sasanka žlutá mezi kořeny

i na břehu

Včeličky na rozkvétajících trnkách

V jednom místě se Javorka zakusuje hluboko do luk

Našla jsem i krásný exemplář narcisky

Celou dobu jsem měla pěkný výhled na Krkonoše

Javorka teče mimo jiné také pod Loučnou Horou, kam jezdím do kostelíku na adventní koncerty

Voda v Javorce chutná skvěle a pro Filipa je i vítaným osvěžením!

Přeji vám krásné a pohodové jarní dníky plné sluníčka a dobré nálady.Usmívající se


Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...