čtvrtek 28. ledna 2016

Strašidelné výlety

Pořídila jsem si pro letošní rok kalendář plný zajímavých míst pro výletování a u každého je i krátká pěvěst.
Moravskoslezský kraj, hrad Hukvaldy
O zazděném preclíkáři
Nejhůře bylo Hukvaldským za panování hejtmana z Harasova. Poddané honili drábi do roboty, mnohý z nich okusil pobyt v kládě a navíc nalezl hejtman zalíbení v mladých selských dívkách. Krásná dcera sklepovského preclíkáře Světlíka byla s krávou na pastvě a ta se jí zatoulala na panské. Rychle ji vyháněla, aby to nikdo neviděl. Spatřil ji však samotný hejtman. Okozlen její mladickou svěžestí poslal drába, aby ji vyzval k službě na hrad. Ustrašený otec ji raději schoval u příbuzných a dráb se vrátil na hrad s prázdnou. Hejtman strašně zuřil a nechal si přivést nebohého preclíkáře. Toho uvrhl do hradní mučírny, ale ať se kat snažil jak mohl, přiznání, kde ukryl dceru, z něj nedostal. Za trest jej hejtman nechal zaživa zazdít do zdi hukvaldského hradu. Podle vyprávění bloudí duch nebohého preclíkáře dodnes hradem.

Liberecký kraj, zámek Hrubá Skála
Hra o duši
Tajemný zámecký pán kráčel zamyšleně po cestě. Najednou se ocitl ve strašidelné jeskyni a před sebou spatřil čerta sedícího u ohně. Rohatý vytáhl karty a začal s pánem hrát. Tomu se dařilo a s čertem se vsadil o svou duši. Ďábel se zachechtal, rychle karty zamíchal a rozdal. Pánovi se však podařilo vyhrát, pekelník se rozohnil, zakoulel očima a divoce vyletěl ven. Ozývaly se ukrutné rány, jakoby skály padaly. Čert do jedné ze skal zaryl své dlouhé pařáty a od té doby se této skále říká Čertova ruka.

Východočeský kraj, Prachovské skály
Skřítek Pelíšek
Pelíšek byl skřítek, který žil podle pověsti v krásném údolíčku Prachovských skal. Bydlel v jeskyni, kde hospodařil a pěstoval bylinky, kytičky a keře. Chudým je prý rozdával, bohatým prodával. Staral se, aby skály neprášily, osíval je trávou a pěstoval mechy. Měl rád zvířata, přírodu, sázel ve skalách borovice a buky. Když přišli lidé a usadili se ve skalách na Starém Hrádku, začali kácet stromy a lovit zvěř. Těm největším škůdcům přírody se prý Pelíšek dokáže pomstít. Jeho podobu u bývalého koupalilště vytvořil v r. 1939 výtvarník L. Horák. V r. 2007 vyřezal nového Pelíška řezbář J. Rampas, nový Pelíšek stojí při vchodu do Zelené rokle u Turistické chaty.

Tak batoh na záda, hůlky do ruky a hurá třeba za skřítkem Pelíškem nebo hledat Čertovu ruku.

Přeji vám pěkné dny.Usmívající se


Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...