pátek 9. září 2011

Javoříčské jeskyně

Vloni jsme navštívili krásné Mladečské jeskyně (po kliknutí článeček, snímečky, pověsti), letos to byly ještě krásnější Javoříčské jeskyně, které jsou od Mladečských vzdálené cca 12 km. Jeskyně byly naším třetím zastavením cestou do Mořkova.
Vstup do jeskyní, pokladna a krámek se suvenýry.

Podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. V současné době jsou známy asi 4 km chodeb, z nichž 788 m je zpřístupněno pro veřejnost. Jeskynní systém je vyjmečný nejen svými rozměry, ale i mohutností a bohatostí krápníkové výzdoby. Velkolepé vstupní prosotry vrcholí Dómem Gigantů s mohutnými pagodami stalagmitů, girlandami stalaktitů a barevnými sintrovými vodopády na stěnách.


Kromě nejběžnějších typů krápníkové výzdoby je zde bohatý výskyt tzv. heliklitů, které rostou proti zákonům gravitace. Dominantou je též přes 2 metry vysoká záclona.

Veřejnosti nepřístupné nižší patro tvoří složitý labyrint chodeb propojených propastmi, upadající do hloubky až 60 m.
Jeskyně vznikly v devonských vápencích Javoříčského krasu v severní části Drahanské vrchoviny. Na tvorbě se podílel potok Špraněk. Některé partie byly známy od nepaměti, značná část byla objevena r. 1938 pracovní skupinou Viléma Švece.

A to bylo naše poslední zastavení. Přestože jsme měli ještě naplánovanou Náměšť na Hané a Čechy pod Kosířem, čas neúprosně běžel a my měli před sebou ještě víc než 100 km do cíle.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...