pondělí 29. července 2013

Krásný Dvůr - ráj filmařů

K prázdninám patří toulky a cestování. Tak se pojďme ještě toulat. Co třeba navštívit Krásný Dvůr? Jen tak mimochodem, za možnost fotit zámecké interiéry byl poplatek 500 korun. Raději jsem si koupila brožovaného průvodce a leporelo.

Krásný Dvůr najdeme v západní části lounského okresu nedaleko Podbořan. Zámecký areál je obklopen rozlehlým zámeckým parkem a okrasnými zahradami. První zmínky se datují k roku 1295. Předchůdcem dnešního zámku byla horní tvrz, později renesanční zámek postavený ve 2. polovině 16. století. V souvislosti s přestavbami v r. 1720 - 1724 bylo upraveno okolí zámku a vznikl čestný dvůr a barokní zahrada. Posledními majiteli před r. 1948 byli Czerninové.
Současně se stavebnímu úpravami zámeckých budov v r. 1780 byl budován zámecký krajinářský park. Je to tedy jeden z nejstarších přírodních parků a současně nejstarší anglický park u nás. Park byl podle tehdejší módy oživen celou řadou stavbiček.
První zastavení je u pamětní desky připomínající návštěvy významných hostů na krásnohorském panství od jeho založení až do poloviny 19. stol. Najdeme zde jména jako J. W. Goethe, básník T. Körner, František Josef I. a další.
Nejstarším zahradním pavilovnem v parku je chrámek Panův templ postavený v duchu antiky. Nad okny a vchodem jsou štukové reliéfy vztahující se k lesnímu bůžku Panovi, podle něhož byl templ pojmenován.
Naproti němu je uměle vytvořený skalnatý útvar pro vodopád. Jako celá soustava kaskád a peřejí, jejíchž vody soustředěné v rezervoáru se řítily v určenou chvíli ze strmého srázu s hukotem na údolní louku, měly vyvolat napětí a pobavit společnost.
Na vyvýšenině nad rybníkem se tyčí sluneční pavilón - gloriet. Je to malý kruhový chrámek zpočátku označovaný také jako malý templ. Od něho je krásný výhled na hladinu rybníka, do parku a částečně přes koruny stromů i za obzor.
Další stavbou je 26 m vysoký obelisk ve tvaru jehlanu vybudovaný na paměť vítězné bitvy u Amberka (r. 1796).
Obelisk stojí na konci 1100 m dlouhé cesty zvané "mílovka".
Od obelisku dojedeme na Velkou parkovou louku, kde se na nejvyšším místě parku tyčí Gotický templ. Jedná se o nejnákladnější, nejvýznamnější romantickou, gotizující stavbu v podobě věžovité rozhledny. Uvnitř byla v pol. 19. stol. umístěna maramorová socha gen. Karla Schwarzenberga. Ale socha je poškozená, má uraženou hlavu. Rozhledna je v současné době z bezpečnostních důvodů uzavřena.
Lesním porostem sejdeme k Čínskému pavilonu. Pod ním se dochovala umělá jeskyně s pramenem, ze kterého vytékala voda do umělého rezervoáru - zásobárny vody pro kaskády a vodopád u Panova templu.
Po cestě "mílovce" dojdeme k barokní hájovně, která byla postavena ještě před založením parku. Před průčelím hájovny upoutá pohled bizardní kmen stoletého šeříku obecného.
Od hájovny je to jen kousek k letohrádku (tzv. Lusthaus) nazvném Goethův pavilon. R. 1969 byla na počest Goethovy návštěvy v interiéru odhalena jeho busta.
U hluboké strže na okraji parku, zvné Poustevníkov rokle, bývala "poustevna" spojená podzemní chodbou a schodištěm s přilehlým kostelíkem (dnes už neexistujícím).
Opodál byla vytvořena umělá jeskyně s protékajícím potůčkem a sarkofágem.

Více foto zde. Parkem vás také provede paní Zuzana Slavíková v pořadu Rajské zahrady (klik pro video).
Ráj filmařů: O víle Arnoštce, Jak básníkům chutná život, Konec starých časů, Řád saténových mašlí, T. M. A., Tajemství Ocelového města, To horké léto v Marienbadu

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...