neděle 7. července 2013

Za rebelantskými zvony

Přestože většina pracujících jásala nad prodlouženým víkendem, já měla volnou jen neděli. Krásné sluníčkové počasí jsme s Eliškou a ségrou využily a vydaly se na dámskou jídu směr Český ráj. Cílem bylo Rovensko pod Troskami, konkrétně rebelantské zvony. Proč rebelantské? Jukněte ZDE, kde se dozvíte více a uslyšíte je bít. Zvony jsou obrácené srdcem vzhůru a zvoní se na ně šlapáním. Na internetu jsem o zvonech našla tuto informaci: Zvony jsou upeněny srdcem vzhůhu a k jejich hlavě - trámu - je připevněna páka. Šlapáním na páku se zvony rozkývají a zvoní. Zvon se zhoupne směrem dolů a vrátí se zpět do kolmé pozice srdcem vzhůru. Je to výjimečný způsob upevnění zvonů, výjimečný způsob zvonění, a proto se táké považuje za " rebelantský". Zvony mají dřevěný hřeben, který leží na kovových ložiskách. Ta se mažou pro dobrý chod husím sádlem.
Existují i další verze, proč jsou zvony obrácené. Podle jedné tak nechala udělat vrchnost jako trest rovenským rebelům, kteří se bránili katolické víře, a aby se nemohli tak snadno svolávat.
Všechny tři zvony odlil zvonař Martin Schrötter z Hostinného nad Labem. První dva zvony byly odlity v roce 1630, třetí, nejmenší zvon, v roce 1639. Koruny zvonů jsou ozdobeny latinskými nápisy, citáty z biblických žalmů.
Svatý Jan Křtitel - zvon blíže ke kostelu, je vysoký 1 metr, kalich o průměru 110 cm váha 15 q, laděn do fes'. Reliéf Ukřižování, letopočet 1630 a znak Rovenska. Nápis "Chvalte Pána, zvučné zvony, chvalte ho všichni, jejichž uši vnímají ducha života". /Ž 101
Svatý Václav - zvon prostřední a největší, je vysoký 118 cm, kalich o průměru 129 cm, váha 24 q, laděn do E'. Uprostřed reliéf Ukřižování, na druhé straně znak Rovenska. Nápis: "Chval, duše má, Hospodina, chváliti budu Hospodina v životě svém, žalmy zpívati budu Bohu svému dokud budu". /Ž 146.
Svatý Jiří - nejmenší zvon - směrem ke hřbitovu, je vysoký 80 cm, kalich o průměru 85 cm, váha 6 q, laděn do A`. Uprostřed pečeť Rovenska, na nad ní rok 1639. Nápis "Chvalte jej na cymbály dobře znějící, chvalte jej na cymbály plesání. /Ž 150
Za světových válek, první i druhé, bývaly zvony rekvírovány armádou a použity na odlití děl a jiných válečných zbraní. Rovenská zvonice byla po obě války ušetřena tohoto rekvírování, protože už tehdy byly její obrácené zvony považovány za velkou výjimečnost a vzácnost.

Zvony se rozeznívají v této dřevěné zvonici.
Na netu jsem našla o zvonici tyto informace: Původní zvonice byla postavena kolem roku 1370 společně s kostelem sv. Václava. Po požáru v r. 1629 byla zníčena včetně zvonů, které se žárem roztavily.
Zvonici dal tehdy zapálit jezuita Burnatius, protože se pomocí zvonů neustále bilo na poplach a svolával se lid. Obyvatelé Rovenska se totiž houževnatě bránili katolizaci, byli vesměs vyznání protestantského. Burnatius měl přinutit lid ke katolické víře. Povolal proti rovenským rebelantům skupinu císařských rejtarů, kteří při ústupu před přesilou rovenského lidu zvonici zapálili.

Přeji vám pohodový nadcházející pracovní týden.Úžasný

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...