neděle 1. května 2016

Babiččino údolí

Včerejší den se, co se počasí týká, opravdu vydařil. Eli si už nějaký čas přála navštívit Babiččino údolí a ze ségry vylezlo, že tam také nikdy nebyla. K výletu se nám dokonce podařilo přemluvit i naší mamku. Svátek čarodějnic jsme tedy pojaly velmi netradičně - z domu jsme "vylétly" už ráno a nabraly směr Ratibořice.
'Na rozcestí ve Zliči u pomníku B. Němcové od Fr. Vejse z r. 1912 odbočíme, přejedeme Vilémův most přes řeku Úpu a za ním se nám otevře pohled na rozsáhlé luční partie se skupinami stromů, které po obou stranách údolí lemují smíšené lesy. Napravo od cesty se na mírném návrší nachází ratibořický zámek. Byl vybudován jako letní a lovecké sídlo náchodské vrchnosti v letech 1702 - 1708 podle vzoru italských venkovských letohrádků. Do současné podoby nechala zámek přestavět jeho nejznámější majitelka, Kateřina Frederika Vilemína Benigna, vévodkyně Zaháňská. .... Elegantní zařízení salónů v 1. patře z období klasicismu, empíru a biedermeieru nám umožňuje nahlédnout do světa vysoké aristokracie v první třetině 19. století. ... '

Po prohlídce zámku jsme prošly zámeckým parekm kolem empírového skleníku, prošly brankou a Bathildinou stezkou

jsme došly až na rozcestí k sousoší Babičky s vnoučaty.

Odtud jsme se vydaly podél mlýnského náhonu

a zašly na kávičku s domácími koláčky či buchtami, které prodávali u Rudrova mlýna. 'Nejznámějším ratibořickým mlynářem byl Antonín Rudr mladší (1776 - 1856). Božena Němcová jej věrně zobrazila jako veselého a dobráckého "pana otce" v knize Babička. .... Dcera, Marie Anna Rudrová "Mančinka" (1815 - 1871), byla nejmilejší kamarádkou Barunčinou. ...'

'Na druhé straně vantrok, naproti mlýnu byl již v 18. století vybudován objekt plátenické valchy a mandlu. Vodní mandl byl do současné podoby přestavěn tehdejší vrchností kolem roku 1825. v 18. a 19. století se zde zušlechťovalo plátno od několika stovek domácích tkalců z okolí. ...'

Od Rudrova mlýna jsme se proti proudu mlýnského náhonu vydaly ke Starému bělidlu. 'Dřevěná roubená chalupa krytá šindelem byla podle nápisu na kabřinci postavena 17. 7. 1797 ratibořickým mlynářem Antonínem Rudrem jako mlýnský výměnek. R. 1842 prodal A. Rudr chalupu spolu s mlýnem vrchnosti. Schaumburgové nechali vedle roubeného stavení vybudovat patrový kamenný objekt panské prádelny a žehlírny. ...'

'Uvnitř roubenky se nachází vstupní síňka se schodištěm na půdu, naproti vstupním dveřím je umístěna komora. Nalevo i napravo od vstupního prostoru je po jedné světnici s přístěnkem. Místnost napravo od vstupu je upravena jako "Babiččina světnička", zařízená podle spisovatelčina vyprávění dobovým nábytkem a řadou předmětů denní potřeby. ...'

'Jen několik desítek metrů za Starým bělidlem nalezneme Viktorčin splav. ...'

Ale u Viktorčina splavu naš výlet ani zdaleka neskončil. Kam jsme se zašly podívat dál, to vám ukážu někdy příště.
Informace do článku jsem čerpala z průvodce Babiččiným údolím zakoupeném v pokladně zámku.

Přeji vám pohodový sváteční večer a příjemný vstup do nadcházejícího pracovního týdne.Úžasný
Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...