pátek 5. dubna 2013

Muzeum ve Vysoké nad Jizerou

Už dlouho jsem tu neměla žádný typ na výlet. Co říkáte pozvání do Vlastivědného muzea ve Vysoké nad Jizerou?
Malé městečko na pomyslné hranici podhůří Krkonoš a Jizerských hor je známo především v zimě díky sky areálu Šachty. Do podvědomí se dostalo také jedinečnou plastickou chirurgíí a klinikou. My raději zamíříme za příjemnější záležitostí.
Vlastivědné muzeum ve Vysokém bylo založeno roku 1930 a od roku 1954 sídlí v budově bývalého okresního soudu.

Expozice je místopisná, přitom však velmi bohatá a různorodá. Dovídáme se z ní o historii města i okolního kraje, o životě dřívějších generací, jejich kultuře, o zemědělství a řemeslech, vysockém lyžařství i místní hudební a divadelní tradici. Jednou z hlavních atrakcí, která přiláká i ty, kteří muzea navštíví málokdy, je mechanický betlém kováře Jana Metelky.
V expozici nejstarší historie si prohlédnete fotokopie nejstarších zpráv o městě, počínajících r. l354 a fotokopie proroctví Havlase Pavlaty, který je zobrazen i na městském znaku s medvědem. Medvěda údajně zkrotil, dovedl do Prahy králi Jiřímu a byl jím po zásluze odměněn. Jsou zde odlitky pražských grošů Václava II. a Jana Lucemburského z pokladu zakopaného kolem r. l330 na Tříčských vrších. Vykopávky z Nístějky připomínají hrad postavený v l. pol. l4. století nad vtokem Vysockého potoka do Jizery. Do historické části je zahrnuta dokumentace středověkého sklářství, uvádí jméno Mikuláše Quayssera, skláře, o němž je zmínka již v r. l376. Nejstarší kulturně-historická památka, gotická madona z poloviny 14. stol., která přestála požár města r. l834 a byla svědkem více než šesti století jeho historie, je umístěna v kostele sv. Kateřiny naproti muzeu.
Hodně prostoru je věnováno lidové kultuře. Uvidíte soubor fotografií lidových roubených chalup, modely chalup "vysockého typu" z doby před l. světovou válkou, bohatý je výběr malovaného nábytku s typickým krkonošským mramorováním, keramiky, podmaleb na skle, lidové dřevěné plastiky a výrobků lidových tvůrců - sbírka figurek Krakonošů.
Podrobně nás muzejní expozice seznámí s vývojem řemesel a zemědělství. Pro horské městečko bylo příznačné lnářství. Když pak za průmyslové revoluce ve 2. pol. 19. stol. jsou houfně zakládány továrny v údolích řek, znamená to pro vysoko položené město trvalý hospodářský a populační pokles. Úpadek domáckého přádla jen ztěží mohla nahradit domácká práce, jako slaměnkářství nebo sekání a návlek koral pro jablonecký průmysl. Jistý hospodářský přínos zaznamenala až výroba bačkor.
Jedna místnost je věnována expozici lyžařství na Vysocku, které se zde ujalo koncem 19. století. Český Ski klub ve Vysokém vznikl roku 1903 a téhož roku se stal spolu s lyžařskými kluby pražským a jilemnickým zakladatelem Svazu lyžařů v Království českém. Vystavené lyže dokumentují vývoj ve výrobě lyží, ceny a trofeje zase úspěchy vysockých závodníků doma i v cizině.
Expozice divadla připomíná, že vysočtí ochotníci navazují na ještě starší tradice, hrají divadlo nepřetržitě od r. l786. Jsou zde vystaveny i loutky místního původu. Každoročně je město a místní divadelní spolek hostitelem divadelní přehlídky "Krakonošův divadelní podzim", přehlídky vítězů krajských soutěží venkovských divadelních souborů. (zdroj: čerpáno z netu)
Tkalcovský stav = expozice řemesel

Lanování na polích

Figurky Krakonošů

Divadelnictví

Korálkové šaty

Expozice lyžování

Ze života dřívější generace

Malovaný nábytek


Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...