středa 9. března 2011

Královéhradecké obrázky

Tento týden jsem zašla do knihovny. Přinesla jsem si domů 2 knížky, ale informace, které jsem potřebovala jsem v nich nenašla, jak mi tvrdila paní knihovnice. Jak jsem v nich ale listovala, knížky mě zaujaly. A co že jsem si to vlasně přinesla? Královéhradecké obrázky 1. a 2. díl. Autoerm je královéhradecký rodák PhDr. Jiří Malina. Knížky nám přibližují dějiny města Hradce Králové. Jednotlivá vyprávění obsahují zajímavosti, tajemství, ale také nezbytné senzace z historie města na soutoku Labe a Orlice. Každé vyprávění je doplněno dobovým obrázkem nebo fotografií, kterými publikaci opatřil fotograf Jaroslav Hrůza, rovněž královéhradecký rodák.

Shodou okolností jsem dnes měla cestu do Hradce Králové, tak jsem pořídila pár snímečků. Jelikož jsem neměla moc času, zaběhla jsem jen do historického centra, na Velké a Malé náměstí. Napadlo mě totiž nabídnout vám malou "ochutnávku" z těchto knížek.
Morový sloup
"Časté požáry a mor, právě v roce 1713 přestálý, kteréž město ušetřily, přiměly magistrát královéhradecký k rozhodnutí postavit ke cti matky Boží a několika patronů sloup. K tomu cíli byly roku 1714 v lomě na Boháňce nalámány potřebné kameny a starý pranýř, který uprostřed náměstí stál, byl stržen." Potud záznam z Geschichte der Stadt Königgrätz od Karla Josefa rytíře Biener z Bienerbergu. Morový sloup byl postaven v letech 1714 - 1717 nákladem obce a císařovny vdovy Eleonory, matky císře Karla VI.
Krásné sochařské dílo, sousoší P. Marie a osmi světců, dodává Velkému náměstí plného historického významu. Sloup 19 metrů vysoký je z pískovce a místy zlacený. Štíhlý sloup nese korintskou hlavici, na které stojí socha P. Marie ve svatozáři hvězd kolem hlavy a s andílkem u nohou. Na podstavci sloupu jsou latinské nápisy s chronogramy 1717.
Co nápisy znamenají v překladu? V čele na západ: K trvalé poctě panny Bohorodičky a svatého desátku. Na východ: K lesku Eleonory, vznešené císařské matky rodičky. Na sever: Ke zdaru slavného úřadu věnného města. Na jih: K ochraně a k štědřejšímu požehnání lidu královéhradeckého zbožně vztyčena stojí.
Pod tímto podstavcem je další s dovnitř vydutými stranami. Pod lasturou zde leží sv. Rosálie, patronka moru. Na dalších stranách Jan Nepomucký, znak města: lev držící písmeno G v předích tlapách. K severní staně je znak říše, dvouhlavý orel s korunkou, říšským žezlem a mečem. Na čtyřech rozích podstavce stojí sochy: sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého, sv. Karla Boromejského a sv. Jáchyma. Kolem sloupu je na osmistěnném půdorysu zábradlí s barokně profilovanými čtyřstěnnými kuželkami. V čelním poli a vzadu jsou dvoje mřížovaná vrátka. Zevní stranu zábradlí zdobí ještě socha sv. Václava, sv. Josefa, sv. Ondřeje a sv. Vavřince. Autoerm soch je buď Matyáš Braun nebo jeho žák Giovana Battista Bulla. ...
Tolik z knížky dr. Maliny.

Až budete mít cestu do Hradce Králové, zajděte se podívat na Velké náměstí a prohlédněte si morový sloup, a nejen ten.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...