středa 23. března 2011

Na Malém náměstí

Chtěla bych vás pozvat do Hradce Králové ještě dotřetice. Tentokrát na Malé náměstí, které přiléhá k Velkému náměstí. Opět si dovolím zalistovat v knížkách pana dr. Maliny Královéhradecké obrázky a vložit ukázku, co o Malém náměstí píše on.

Na Malém náměstí
"Kolem dlouhého náměstí, jež dělí se na náměstí Velké a Malé, seskupeno jest na prostoře 1/6 kilomertů čtverečných 272 domů, mezi nimi vede jedenáct ulic a tři malá náměstí. Obyvatelů čítá Hradec Králové 7816 osob", uvádí Ludvík Domečka ve svém průvodci po městě z roku 1894.
Obě náměstí tvoří i dnes historické centrum města. Malé náměstí sloužilo jako koňský trh. Však se také tak původně jmenovalo. V usnesení rady města z roku 1568 čteme, aby Koňský trh byl vydlážděn, a to na náklady majitelů jednotlivých domů. Obec dodá zdarma kámen na vydláždění. Soustavné osídlování náměstí už ve XIII. století potvrdily archeologické výzkumy Víta Vokolka a Miroslava Richtra, které zjistily i objekty patrně řemeslného charakteru.
Uprostřed Malého náměstí stojí kašna se sochou Jana Nepomuckého z počátku XVIII. století.
Kašna byla rekonstruována a odhalena 18. prosince 2001. Originál sochy je uložený v hradeckém muzeu. Jižní stranu náměstí vroubí podloubí zvané Malá podsíň s pozdně gotickými klenbami z počátku XVI. století. V domě č. 4 se narodil básník Rudolf Medek a v domě č. 5 dramatik Josef Štolba. Pamětní deska na domě byla odhalena roku 1935. V č. 2 se narodil herec Josef Bek.
V Malé podsíni je i první městský hotel z přelomu XIX. a XX. století Černý kůň. Tady se scházela tehdejší honorace města se starostou Františkem Ulrichem. V šedesátých letech XX. století byl Černý kůň upraven a v lednu 1971 otevřena restaurace s formankou Ďábelkou. Architektem vnitřní úpravy byl Vladimír Chvojan.
Vlevo od restaurace v domě č. 9 byla Tybelliovská tiskárna, kterou roku 1808 převzal Jan Hostivít Pospíšil. Na Malou podsíň navazovaly takzvané "masné krámy". O nich píše ve svých Pamětech Alois Jirásek.
Východní části náměstí vévodí dům s věží a hodinami z let 1863 a 1864.
V přízemí bývala původně městská sladovna a od roku 1868 byl dům sídlem městské rady a městských úřadů. Roku 1878 tady zřídili dokonce obecní zastavárnu. Výtěžek ze zastavárny náležel místnímu ústavu chudých.
V domě čp. 126 nazývaném "U Zlatého orla" stávalo první královéhardecké divadlo z roku 1769. Roh Kavčího plácku a Malého náměstí tvořila továrna na hudební nástroje firmy V. F. Červený a synové. Vznikla z malé dílny, kterou tady Červený zavedl roku 1842. Ve třech historických domech severní strany Malého náměstí byl nedávno otevřen hotel "U královny Elišky".
Na domě jsou i dvě pamětní desky. Jedna patří spisovateli Karlu Čapkovi, jenž zde v letech 1901 až 1905 žil. Druhá připomíná astronoma Bohuslava Maška.
Na západní straně Malého náměstí bývala v č. 128 budova pošty. Na domě č. 129 je umístěna deska, připomínající, že zde žil Václav Kliment Klicpera.
Když se vrátil do Hradce Králové roku 1792 z Hořiněvsi krajský úřad, našel zde své sídlo. Na Malé náměstí se vcházelo Slezskou branou. Byla zbořena roku 1873 a zbytky jsou zachovány na domě č. 2 v Mýtské ulici.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Velikonoční přání

Všem virtuálním přátelům, stálým i náhodným návštěvníkům přeji krásné a požehnané velikonoční svátky plné sluníčka, barev, vůní, pohody, rad...